F.A.Q.

FAQ

 • Co stanie się z oczyszczalnią gdy użytkownicy wyjadą na letni urlop?
  Nie stanie się nic. Flora bakteryjna będzie żyła w osadniku gnilnym w stanie lekkiego uśpienia. Po powrocie z urlopie nowe ścieki ożywią bakterie beztlenowe i spowodują ich nagły rozwój. Sugerujemy zastosowanie dodatkowej dawki aktywatora bakteryjnego po powrocie do domu.
 • Co zrobić, gdy w terenie zalesionym trudno zachować odległość 3m między drzewami a drenażem?
  Należy zastosować tzw. drenaż niezależny i nie spięty tzn. każda nitka w inną stronę, tam gdzie dalej od drzew.
  Jest to możliwe przy zastosowaniu studzienek zamykających firmy JPR AQUA.
 • Co zrobić, jeśli nie jesteśmy pewni, czy układ wentylacyjny jest dobry?
  Należy zamontować niezależną wentylację dla oczyszczalni ścieków. Można to zrobić dyskretnie, np. przy rynnie
 • Czy istnieje możliwość użytkowania oczyszczonych (w przydomowej oczyszczalni ścieków) ścieków w gospodarstwie domowym?
  Absolutnie nie. Oczyszczone ścieki pod drenażem są nie do odzyskania, a ścieki po złożu biologicznym należy „ oddać ” środowisku naturalnemu. Nawet najlepiej oczyszczone ścieki nie nadają się do wtórnego użytkowania.
 • Czy nie zostanie zakłócona praca oczyszczalni ściekami z zawartością detergentów?
  Nie, gdyż detergenty są całkowicie rozpuszczone w wodzie. W chwili obecnej większość środków czystości zawiera minimalne tylko ilości związków fosforowych.
 • Czy oczyszczalnia nie będzie przeciążona w czasie pobytu gości?
  Jeśli przebywają 2 – 3 osoby, to nie, gdyż każdy osadnik ma rezerwę pojemności : np. ( 6 osób x 150 L/d ) x 3 doby = 2 700 L. Potrzebny jest osadnik 2 700 L, a my dajemy ( bo takie są na rynku ) osadnik 3000 L . Jest więc rezerwa.
 • Czy osadnik gnilny można posadowić tuz przy budynku?
  Tak, nie ma przeciw temu żadnych przeciwwskazań – wręcz przeciwnie, ułatwi to przepływ ścieków.
 • Czy płytkie wyjście ścieków surowych z budynku grozi ich zamarzaniem?
  Tak, gdyż jest to jedyny odcinek oczyszczalni, w którym nie ma jeszcze żadnego działania bakterii. W celu zabezpieczenia ścieków przed zamarzaniem na tym odcinku radzimy:
  -) zastosować na wyjściu ścieków rurę PCW o średnicy 150mm:
  -) na odcinku budynek – osadnik gnilny zapewnić spadek minimalny 2% ( 2 cm spadku na 1 metr bieżący rury ),
  - ) ocieplić całą rurę, jeśli osadnik jest dalej niż 5 m budynku.
 • Czy płytkie wyjście ścieków z domu nie grozi ich zamarzaniem?
  Nie, jeśli pamiętamy o środkach ostrożności, jakie należy przedsięwziąć przy posadowieniu osadnika gnilnego :
  - posadowić osadnik jak najbliżej wyjścia ścieków z budynku,
  - ocieplić przewód, jeśli osadnik posadowiony jest dalej niż 5 m od domu,
  - zastosować rurę od budynku do osadnika gnilnego o średnicy 150 mm i nachyleniu 2 %( 2 cm na 1 m )
 • Czy po drenażu można chodzić?
  Oczywiście, nie tylko chodzić ale także grać w piłkę, jeździć rowerem itp. Nie należy tylko jeździć ciężkimi pojazdami.
 • Czy przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków można wykorzystać istniejące szambo?
  Absolutnie nie. z następujących powodów :
  - betonowe szambo nie jest szczelne
  - do zbiornika betonowego przedostają się wody gruntowe, co zwiększa ilości cieczy, a także eliminuje zasadę trzydobowego przetrzymania ścieków,
  - konstrukcja szamba z kręgów jest typową konstrukcją zbiornika akumulacyjnego, a w oczyszczalni potrzebny jest zbiornik przepływowy.
 • Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków gwarantuje całkowite odizolowanie ścieków od człowieka?
  Tak, gdyż jest to urządzenie przepływowe i absolutnie szczelne na trasie przepływu. Wszystkie elementy dobrej oczyszczalni powinny być wykonane z polietylenu i z PCV.
 • Czy przydomową oczyszczalnię ścieków można rozbudować, gdy pojawi się większa liczba mieszkańców?
  Tak, ale dobrze jest taką sytuację przewidzieć przy budowanie oczyszczalni. Wystarczy zostawić na drugi osadnik między osadnikiem pierwszym a studzienką rozdzielczą. Chodzi tu przestrzeń ok. 2 m. W przydomowej oczyszczalni ścieków należy osadnik montować liniowo.( tzn. jeden za drugim ).
 • Czy rygory przy obliczaniu długości drenażu są konieczne?
  Absolutnie tak. Od tego zależy długowieczność drenażu. Nie prawidłowo wymiarowany drenaż powoduje przedwczesne zamulenie warstw leżących pod rurami rozprowadzającymi. Prawidłowo napięte i ułożone rury oraz prawidłowy stosunek długości drenów do czasu wsiąkania wody w glebę są gwarantem żywotności systemy.
  uwaga : wiele firm lekceważy te wymogi w celu obniżenia ceny oczyszczalni. Jest to miłe przy zakupie, ale mści się bardzo szybko.
 • Czy szambo absolutnie szczelne jest gwarancja odizolowania ścieków od wód gruntowych?
  Tak, ale musi to być szambo z tworzywa sztucznego. Szambo betonowe takiej gwarancji nie daje.
 • Czy ścieki małego warsztatu samochodowego mogą być kierowane do przydomowej oczyszczalni ścieków?
  Tak, ale po uprzednim oddzieleniu z nich substancji ropopochodnych w separatorze specjalnie do tego celu przeznaczonym.
 • Czy ścieki z zawartością detergentów (z prania, mycia podłóg itp.) to ścieki szare?
  Tak, są to ścieki z zawartością substancji tłustych i o ile jest to możliwe, powinny przejść przez separator tłuszczu.
 • Czy wody deszczowe mogą być kierowane do przydomowej oczyszczalni ścieków?
  Absolutnie nie, to z dwóch przyczyn: nie wymagają one oczyszczania oraz niepotrzebnie obciążą naszą oczyszczalnie.
 • Czy wszystkie dostępne na rynku systemy drenażu dają taką możliwość?
  Niestety nie, tylko te najbardziej wyspecjalizowane w budowie oczyszczalni. W Polsce możliwość taka zapewnia JPR AQUA w oczyszczalni Family , dzięki bardzo oryginalnej studzience zamykającej umożliwiającej taką konserwację drenażu.
 • Czy zimą w czasie nieobecności użytkowników, a co za tym idzie braku dopływu ścieków, zawartość osadnika nie zamarznie?
  Nie ma takiej możliwości :
  a) osadnik gnilny wypełniony jest wodą tylko do poziomu wylotu,
  b) górna warstwa cieczy w osadniku to kożuch tłuszczowy, który nie zamarza łatwo,
  c) największa część zbiornika jest posadowiona już poza strefą zamarzania.
  Gdyby przy wyjątkowym mrozie osadnika zamarzł , nie ulegnie on rozsadzeniu, gdyż nie jest całkowicie wypełniony cieczą.
 • Czy złoże biologiczne z puzzolaną nie wymaga obsługi?
  Niestety tak nie jest. Puzzolanę trzeba regularnie płukać. Zalecamy też system recyrkulacji ścieków z dodatkiem zbiornika, umieszczonego za złożem, do osadnika gnilnego. A więc konieczność zamontowania pompy.
 • Dlaczego przyrost ilości ścieków przy większej niż 10 liczbie mieszkańców nie jest wprost proporcjonalny?
  Wynika to z obserwacji, że na ugotowanie obiadu dla 9 i 10 mieszkańca nie zużywa się tyle samo wody co dla pierwszych pięciu: do prawie tej samej ilości wody dodaje się tylko więcej żywności. To samo dotyczy prania. Wprost proporcjonalny wzrost zauważa się tylko w ściekach pochodzących w higieny osobistej ( łazienki ) i WC. A to tylko ok. 40 % wszystkich ścieków.
 • Dlaczego tak istotne jest czyszczenie drenażu? I to każdej nitki?
  Jest to rzeczywiście bardzo ważne, a związane ze wspomnianą żywotnością drenażu. Nitka drenażowa musi być na całej swej długości drożna, by podłoże zamulało się ( niestety ) równomiernie. Jeśli jakakolwiek przeszkoda zatamuje przepływ cieczy w drenie i wyłączy jego cześć z pracy, zachwiana zostanie równowaga. Stąd konieczność okresowego płukania.
 • Jak neutralizowane są tłuszcze w ściekach w przypadku niemożliwości zainstalowania separatora tłuszczu?
  Częściowo mogą być neutralizowane przez stosowanie aktywatora bakteryjnego. Reszta tłuszczu odkłada się na powierzchni osadnika gnilnego i usuwana jest w momencie czyszczenia osadnika.
 • Jak sprawdzić czy woda pod drenażem jest naprawdę czysta?
  Można zapuścić pod drenażem sondę i oddać ciecz do analizy (do laboratorium przy najbliższej miejskie oczyszczalni ścieków). Najlepszą jednak gwarancją jest rzetelny montaż dobrej jakościowo oczyszczalni. Dlatego tak istotny jest wybór najlepszego urządzenia i najsolidniejszego instalatora.
 • Jaka jest żywotntość drenażu?
  Drenaż ( ten prawidłowy !) ma prawo zamulić się po 20 latach.I co wtedy?

  Należy wyjąć dreny, przepłukać żwir oraz wymienić ok. 50 cm cm ziemi pod żwirem. Są to dwa dni pracy.

 • Jaką powierzchnię pod trawnikiem zajmuje drenaż dla oczyszczalni domu o 6 mieszkańcach?
  Około 50 m²
 • Jakiego typu skażenia wody spotykamy w studniach?
  Woda czerpana ze studni wykazuje duży stopień skażeń chemicznych. Woda czerpana ze studni wykazuje duży stopień skażeń chemicznych. Występują w niej głównie związki azotowe. Stężenie bakterii przekraczają w większości przypadków wszelkie dopuszczalne normy, czynią c tę wodę praktycznie nie do użycia.
 • Kto ma zadbać o prawidłowość zainstalowania systemy wentylacyjnego w budynku?
  Zadbać powinien instalator sanitarny – to on montuje cały system. Jest jednak obowiązkiem firmy montującej oczyszczalnię ścieków sprawdzić, czy wentylacja jest prawidłowo zrobiona. Powinna to uczynić osoba przeprowadzająca wizję lokalna z ramienia sprzedawcy oczyszczalni ścieków.

Proszę czekać... Proszę czekać...