Certyfikaty

 RAPORT D’ESSAIS Nº CAPE AT 09-081 –V 1 CONCERNANT UNE STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DOMESTIQUES ASSEMBLEE SUR SITE  PROTOKÓŁ Z BADAŃ NR CAPE AT 09 -081 – V1 PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MONTOWANEJ NA MIEJSCU: OZNAKOWANIE WYBORU ZNAKIEM CE

ZBIORNIKI

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0811/01/2012

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0811/03/2012

SEPARATORY TŁUSZCZU I SKROBII

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0811/04/2012
 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0811/02/2012
 CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NR 107814-20011-AQ-POL-FINAS ISO 9001:2008  OCZYSZCZALNIE

PROTOKÓŁ Z BADAŃ TYPU WYROBÓW NR 1017-CPD-06.163.574 - TUV

 


Dokumentacja - logowanie


 


Proszę czekać... Proszę czekać...