Drenażowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie FAMILY to przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych z drenażem rozsączającym. Mają zastosowanie dla domów (i innych obiektów), w których przebywają maksymalnie 22 osoby – stali mieszkańcy.

Jest to najprostszy i najtańszy sposób unieszkodliwiania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.
W skład oczyszczalni FAMILY wchodzą:

• osadnik gnilny FAMILY
• drenaż rozsączający
• geowłóknina
• puzzolana
• studzienka zamykająca
• studzienka rozdzielcza
• zawór napowierzający „GRZYBEK”


Zastosowanie takiej oczyszczalni jest uzasadnione:

• przy niskim poziomie wód gruntowych (wody gruntowe na poziomie 1,5 metra i głębiej)
• dla gruntu dobrze przepuszczalnego (gleby lekkie)
• na działce o odpowiedniej powierzchni (drenaż rozsączający, odległości ochronne, itd.)

W przypadku tej oczyszczalni, tak naprawdę, tylko powierzchnia działki jest parametrem ograniczającym. Przy wysokim poziomie wód gruntowych (mniej niż 1,5m) można zastosować oczyszczalnię FAMILY z drenażem rozsączającym w nasypie z przepompownią ścieków podczyszczonych (należy pamiętać o odpowiednim posadowieniu osadnika). Dla gruntu źle przepuszczalnego też istnieją rozwiązania: oczyszczalnia z drenażem rozsączającym z wymianą gruntu na polu drenażowym i odpowiednim zainstalowaniem.


Proszę czekać... Proszę czekać...