Biologiczne oczyszczalnie FIL D’EAU

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni FIL D’EAU jest procesem biologicznym łączącym oczyszczanie wstępne (bakterie beztlenowe) w osadniku gnilnym z oczyszczaniem wtórnym (bakterie tlenowe) w złożu biologicznym. Oczyszczalnie FIL D’EAU mają zastosowanie dla obiektów zamieszkanych przez maksymalnie 450 osób – z tego powodu często nazywamy je osiedlowymi.

Jeżeli chodzi o budownictwo indywidualne, to oczyszczalnia FIL D’EAU stanowi świetne rozwiązanie dla działek o małej powierzchni lub o nietypowym kształcie (problem z zastosowaniem drenażu). Taką oczyszczalnię można stosować również dla niekorzystnych warunków glebowych (wysoki poziom wód gruntowych, zła przepuszczalność terenu) ponieważ proces doczyszczania odbywa się w szczelnym zbiorniku do którego powietrze dostarczane jest za pomocą kompresora.
Oczyszczalnia FIL D’EAU (do 12 użytkowników) składa się z dwóch zbiorników:

  • osadnika FAMILY 
  • złoża biologicznego FIL’ DEAU 

 

Oczyszczalnia FIL D’EAU dla budownictwa indywidualnego to gotowy do zamontowania komplet.


Proszę czekać... Proszę czekać...