Separatory tłuszczu

A photo by Levi XU. unsplash.com/photos/dOhJtfXJZfwEuropejska norma PN – EN 1285 mówi o tym, iż separatory tłuszczu, jak i skrobi są przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych, które posiadają sporą zawartość tłustych substancji. Oczyszczalnie biologiczne mają niestety utrudnioną pracę, ponieważ odprowadzenie takich zanieczyszczeń wpływa niekorzystnie na odpowiednie działanie systemów kanalizacyjnych. W takim wypadku są one niewątpliwie korzystne, a separatory tłuszczu cena również jest adekwatna do jakości, jaka zostaje zagwarantowana.

Separatory tłuszczu powinny zostać używane tam, gdzie nieuniknione jest oddzielanie tłuszczu, jak i olejów roślinnych oraz zwierzęcych do ścieków. Występują one zatem w obiektach produkcyjnych oraz handlowych takich jak:

● przedsiębiorstwa produkcyjne, które są powiązane z spożywczym przemysłem,

● komercyjne kuchnie, jak i dużej wielkości gastronomiczne przedsiębiorstwa. Możemy tutaj wyróżnić hotele, restauracje, stacje obsługowe znajdujące się przy autostradach.

Ścieki, które zawierają bardzo dużą ilość tłuszczu, która jest w formie nienadającej się do oddzielenia, czyli zemulgowanej, z miejsc takich jak: serownie, mleczarnie, przetwórnie ryb bądź pozostałe miejsca, które zostały specjalnie wyposażone w zmywarki do naczyń albo „zagęszczarki wilgotnych odpadów”. Tym samym mogą one być oczyszczane w sposób efektywny w separatorach tłuszczu i w warunkach, które zostały wcześniej określone.

Najlepsze regały sklepowe i wyposażenie magazynowe w ofercie firmy Log-System

Jeśli chcemy wykorzystać separator, który służyłby nam tylko dla ścieków, które posiadają części stałe i łatwe do oczyszczenia (na przykład przetwórni ryb), to nie wymaga to zastosowania osadnika. Należy mieć na uwadze, iż separator musi być wyposażony w sito, które należy ustawić na wlocie po to, aby wyłapać większe części stałe. Przed tym, kiedy zachodzą przerwy w pracy, to pozostałe na sicie części stałe trzeba usuwać. Z kolei separator należy przemyć bardzo starannie wodą, aby uniknąć zagniwań.

Separatory tłuszczu – jaki jest sposób ich działania?

Separatory są to urządzenie, które określane są mianem przepływowych. Oznacza to tyle, iż w sposób mechaniczny następuje w nich separacja tłuszczu oraz skrobi od całej reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwopalnej, a ona z kolei gromadzi się w komorze osadowej znajdującej się w dolnej części urządzenia.

Wszystkie separatory, które ma w swojej sprzedaż zostały zbudowane z:
● zbiornik wytworzony z polietylenu,
● króćce, wykonane również z polietylenu albo z polichlorku winyli,
● automatyczne zamknięcie, które jest utworzone z polietylenowym pływakiem wywarowym, który posiada gęstość 0, 85 mg/l. Stanowi to urządzenie bezpieczeństwa i zapobiega wydostawaniu się substancji, które są ropopochodne do kanalizacji po separatorze w wypadku, kiedy następuje brak obsługi albo przelewu przypadkowego. Z kolei przewód wylotowy został zamknięty z zaworem, który łączy pływak wytarowany na ciężar właściwy węglowodorów. Odpływ zostaje zamknięty wówczas, kiedy zostanie osiągnięta maksymalna ilość magazynowanie ropopochodnych substancji.
● wentylacja,
● pokrywa z polietylenu, która posiada zamki na klucze. Przewidziane one zostały dla instalacji w miejscu ruchu pieszego.