Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków? - blog JPR-AQUA

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Czas na przeczytanie wpisu: 3 minuty

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią sprawdzony, opłacalny, wygodny, a także ekologiczny sposób na radzenie sobie z nieczystościami generowanymi przez gospodarstwa domowe. Wykorzystuje się je w miejscach, których lokalizacje lub inne warunki (np. gruntowe) nie pozwalają na podłączenie budynku do tradycyjnej sieci kanalizacyjnej. W tym artykule opowiemy sobie nieco więcej na temat ich funkcjonowania. Czytaj dalej, aby poznać rodzaje przydomowych instalacji oczyszczania ścieków, a przede wszystkim – dowiedzieć się, jak działa każda z nich.

W jaki sposób funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków? Opis krok po kroku.

Na początku warto podkreślić, że istnieje kilka typów instalacji, które jednocześnie definiują dokładny przebieg procesów oczyszczających. Wyróżniamy oczyszczalnie wyposażone w drenaż rozsączający, filtr żwirowy lub piaskowy, a także złoże biologiczne. Różnią się ceną, budową, a także charakterystyką pracy. I to właśnie ten ostatni punkt rozwiniemy w dalszej części tego artykułu.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym?

W przypadku zastosowania oczyszczalni wyposażonej w drenaż rozsączający, ścieki trafiają do tzw. osadnika gnilnego, gdzie odbywa się ich wstępne oczyszczenie. W kolejnym kroku są przekazywane do studzienki rozprowadzającej, która jest połączona z systemem rur wyposażonych w specjalne otwory. To przez nie nieczystości są przekazywane do tzw. poletka drenażowego, które tworzy odpowiednia warstwa żwiru i piasku o właściwym poziomie przepuszczalności. Tak transportowane ścieki powoli sączą się przez instalację, która je oczyszcza i “oddaje” do środowiska w oczyszczonej i bezpieczniej postaci. Nieodzownym elementem tego procesu oczyszczania są również towarzyszące mu mikroorganizmy (bakterie). Aby mogły się rozwijać, a co za tym idzie – usuwać zanieczyszczenia, potrzebują tlenu z powietrza, które jest dostarczane przez specjalne kominki napowietrzające.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków wyposażona w filtr (żwirowy lub piaskowy)?

Sposób funkcjonowania tego rodzaju instalacji jest bardzo zbliżony do oczyszczalni wyposażonej w drenaż rozsączający. Jednak w tym przypadku rolę systemu rur zastępuje gotowe podłoże, które odpowiada za filtrowanie nieczystości. Ścieki trafiają bezpośrednio do filtra, który składa się z warstw żwiru i piasku. Oczyszczone ścieki są odbierane i rozprowadzane przez znajdujący się wokół filtra rodzimy grunt.

W jaki sposób działa przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Ostatnim typem przydomowych oczyszczalni są oczyszczalnie biologiczne. Jednak w tym przypadku budowa instalacji, jak i proces oczyszczania ścieków jest już zupełnie inny. Biologiczne oczyszczalnie ścieków składają się z osadnika gnilnego, bioreaktora i osadnika wtórnego. Czynnikiem odpowiadającym za oczyszczanie ścieków są mikroorganizmy tlenowe znajdujące się w bioreaktorze i beztlenowe w osadniku gnilnym. System napowietrzania wprawia je w ruch, dzięki czemu pozwala na równomierne i dokładne rozkładanie zanieczyszczeń. Obecna w instalacji pompa recyrkulacyjna przenosi do osadnika gnilnego obumarłe pokolenia bakterii zbierające się w postaci osadu na dnie osadnika wtórnego. Wśród biologicznych oczyszczalni ścieków wyróżniamy te z osadem czynnym oraz te ze złożem biologicznym. Obie instalacje charakteryzują się wysoką skutecznością, a oczyszczone w ten sposób ścieki również nadają się do rozsączenia w gruncie, nawadniania roślin ogrodowych, czy spuszczenia do pobliskiego cieku wodnego.

Zasady działania oczyszczalni a ich wpływ na ostateczny wybór instalacji

W przypadku posiadania odpowiednio dużego terenu, a także właściwych warunków glebowych – najlepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w oczyszczalnię z drenażem rozsączającym. Jeśli Twój teren jest wystarczająco duży, ale grunt charakteryzuje się stosunkowo małą przepuszczalnością – warto rozważyć zakup oczyszczalni wyposażonej w filtr piaskowy bądź żwirowy. Na oczyszczalnie biologiczne należy postawić wówczas, gdy warunki (mała powierzchnia działki) nie pozwalają zastosować jednego z wyżej wymienionych sposobów. Biologiczną oczyszczalnię trzeba wziąć również pod uwagę, jeżeli myślimy o naszej inwestycji w perspektywie dłuższej niż 10 lat, a wymiana systemu drenarskiego i wiązane z nią koszty oraz uciążliwości nie są warte ich poniesienia.

Wiesz, jak działa oczyszczalnia, ale potrzebujesz wsparcia w wyborze właściwego rozwiązania?

W JPR AQUA specjalizujemy się w dostarczaniu nowoczesnych, trwałych i wydajnych komponentów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeżeli chcesz poznać nasz asortyment, a dodatkowo uzyskać fachową pomoc, która pozwoli Ci podjąć właściwą decyzję – udaj się do kontaktu. Nasi eksperci już czekają, aby zapoznać się z Twoimi oczekiwaniami i możliwościami, przekazać Ci wszelkie niezbędne informacje, a także przygotować całkowicie darmową wycenę naszych rozwiązań. Zapraszamy!

0 PUBLIKACJI facebook twitter
tooltip

Napisz do nas