Napowietrzanie oczyszczalni przydomowej – co trzeba wiedzieć? - blog JPR-AQUA

Napowietrzanie oczyszczalni przydomowej – co trzeba wiedzieć?

Czas na przeczytanie wpisu: 4 minuty

Mechaniczne oczyszczanie ścieków to nie wszystko. Napowietrzanie oczyszczalni przydomowej jest niezbędne przy biologicznym uzdatnianiu odpadów. Jak zachodzi ten proces? Jak ustawić napowietrzanie oczyszczalni przydomowej? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym poradniku. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć o napowietrzaniu ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i proces napowietrzania

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to przydatny sprzęt w nieskanalizowanych gospodarstwach domowych. Wyposażenie z oferty naszej firmy pomoże Ci się skutecznie uporać ze ściekami. Co więcej, to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Oczyszczalnie do domów jednorodzinnych mogą pracować pracują dwuetapowo:

 1. oczyszczanie wstępne (beztlenowe),
 2. oczyszczanie wtórne (tlenowe).

Oczyszczanie wstępne odbywa się w osadniku gnilnym. Tutaj substancje unoszące się niesione przez ściek opadają na dno – stworzony osad ulega następnie powolnej (trwającej ok. 3 doby) fermentacji beztlenowej. Osad rozpada się na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne, które pozostają na dnie zbiornika. Następnie ścieki filtruje się, aby zatrzymać zawiesiny i tłuszcze, a także usunąć z nich fosfor.

Proces oczyszczania ścieków – praca bakterii w oczyszczaniu wtórnym

Biologiczne oczyszczanie ścieków to proces przypominający naturalne oczyszczanie w glebie czy zbiornikach wodnych. Bakterie tlenowe (zwane osadem czynnym) obecne w drugim etapie oczyszczania ścieków odpowiedzialne są za neutralizację zanieczyszczeń. Pęcherzyki tlenu przepływające przez ścieki dodatkowo pozwalają na podnoszenie i rozdrabnianie osadów. Zarówno w dużych oczyszczalniach, jak i oczyszczalniach przydomowych trzeba dbać o odpowiednie rozmnażanie tych drobnoustrojów. Niezbędny do ich życia tlen pozwala przetwarzać materię w ściekach, czyli neutralizować odpady. Za sprawą przemiany biochemicznej (reakcje utleniania i redukcji) związki organiczne stają się związkami prostszymi, a przykładowo azot przekształcany jest do mniej groźnego azotanu NO3. Napowietrzanie ścieków sprawia, że zneutralizowaną przez bakterie ciecz możesz odprowadzać do wód powierzchniowych lub gleby przez drenaż albo studnię chłonną. Napowietrzanie oczyszczalni ścieków jest więc niezbędne w poprawnym neutralizowaniu odpadów. Zbyt mała ilość tlenu oznacza nieefektywne przetwarzanie ścieków, a także potencjalne awarie stosowanego sprzętu. Dopasowane wyposażenie przydomowej oczyszczalni ścieków powinno także uniemożliwiać powstanie miejsc niedotlenionych – wówczas rozwój bakterii będzie kontrolowany i dopasowany do procesu oczyszczania. Specjalne dyfuzory umieszczane na dnie zbiornika równomiernie dostarczają tlen.

Odpowietrzanie oczyszczalni ścieków

Napowietrzanie oczyszczalni ścieków jest równie istotne, co jej odpowietrzanie. Nowoczesne urządzenia wyposażone są w systemy wentylacji. Niezależnie czy wykorzystujesz napowietrzanie samoczynne, czy z wykorzystaniem kompresora, nadmiar powietrza musi mieć ujście przez wentylację wysoką budynku mieszkalnego. W niskim lub starszym budownictwie niezbędny może okazać się więc gruntowny remont. Zbiornik oczyszczalni powinien być zainstalowany w pobliżu domu – wówczas możliwe jest odpowietrzenie przez kanalizację.

Napowietrzacze w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Aby zadbać o odpowiednie napowietrzanie ścieków z przydomowych oczyszczalni, dopływ tlenu nie może odbywać się wyłącznie powierzchniowo. Samoczynne napowietrzanie w oczyszczalniach drenażowych działa na zasie różnicy ciśnienia i ciągu kominowego. W innych sytuacjach wykorzystuje się także napowietrzanie sprężonym powietrzem oraz napowietrzanie czystym tlenem. Napowietrzanie mechaniczne oznacza, że dmuchawa powietrza dostarcza tlen w postaci dużych, średnich lub małych pęcherzyków. Dmuchawy membranowe sprężają powietrze, które trafia rurociągami do dyfuzorów. Z dyfuzorów pęcherzyki są wprowadzane do ścieków. Pamiętaj: im mniejsze pęcherzyki, tym wolniej się unoszą i lepiej rozprzestrzeniają się w ściekach.

Proces oczyszczania – ustawienia

Jeśli zastanawiasz się, jak ustawić napowietrzanie przydomowej oczyszczalni ścieków, mamy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek. Nowoczesne urządzenia, które znajdziesz w naszej ofercie, automatycznie napowietrzają odpady. Dopasowany napowietrzacz do oczyszczalni ścieków powinien pracować zgodnie z charakterem instalacji oraz jej wydajnością. Do napowietrzania ścieków dochodzi w zbiorniku ze złożem osadniku biologicznym, w jaki wyposażona jest każda oczyszczalnia biologiczna. Czas Intensywność napowietrzania ścieków zależy od urządzenia. Dmuchawy membranowe z naszego sklepu posiadają zróżnicowaną wydajność, którą warto sprawdzić przed zakupem. W niektórych instalacjach możesz stosować cykl napowietrzania 8 razy po 2 godziny z 1-godzinnymi przerwami. Specyfikę pracy urządzenia możesz wyregulować tak, aby odpowiadała systemowi.

Niezależnie od rodzaju i wielkości oczyszczalni cyklu, który zastosujesz, pamiętaj o stężeniu tlenu w ściekach:

 • 0,3 g O2/m³ i mniej – oczyszczanie ścieków nie zachodzi, a bakterie giną,
 • 1 g O2/m³ – minimalny poziom dla podstawowej pracy przydomowej oczyszczalni,
 • 2 g O2/m³ – zalecane stężenie.

Jaki napowietrzacz do oczyszczalni wybrać?

W ofercie naszej firmy znajdziesz kilka dmuchaw membranowych, dzięki czemu z pewnością dobierzesz element do swojej oczyszczalni. Zwróć uwagę na kilka parametrów.

 • Wydajność – liczona w litrach na minutę oznacza efektywność pracy urządzenia.
 • Ciśnienie – aby sprzęt dobrze tłoczył tlen, na jeden metr wysokości zbiornika ze ściekami powinno przypadać ok. 100 kPa.
 • Pobór mocy – napowietrzanie oczyszczalni zużywa większą część całej energii niezbędnej do pracy instalacji. Oferujemy urządzenia o zróżnicowanym poborze prądu.
 • Poziom hałasu – to parametr ważny, jeśli oczyszczalnia znajduje się wyjątkowo blisko budynku. Nasze dmuchawy emitują jednak hałas na poziomie 35-40 dBA, czyli porównywalny do szumu uruchomionego komputera.

Co jeszcze warto wiedzieć o przydomowych oczyszczalniach?

Odpowiednie napowietrzanie oczyszczalni oraz jej odpowietrzanie są kluczowe dla procesów zachodzących w ściekach. Zbyt duża lub mała ilość tlenu zaburzają neutralizację odpadów, a co za tym idzie – mogą powodować nieprzyjemny zapach. Jeśli chcesz temu zapobiec, zadbaj o optymalny przepływ powietrza. Masz pytania dotyczące napowietrzania ścieków za pomocą naszych produktów? Napisz lub zadzwoń, a z chęcią na nie odpowiemy!

FAQ

 • Na czym polega napowietrzanie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Stały dopływ tlenu do oczyszczalni sprawia, że osad czynny (bakterie tlenowe) rozkłada i neutralizuje ścieki po oczyszczaniu wstępnym. Możesz zastosować dostępne w naszej ofercie dmuchawy napowietrzające.

 • Jak ustawić napowietrzanie oczyszczalni ścieków?

Należy pamiętać, aby dopasować ustawienie napowietrzania do danej instalacji. Dostarczanie tlenu powinno skutkować optymalnym jego stężeniem w ściekach, czyli 2 g O2/m³.

 • Co zrobić, żeby nie śmierdziało z oczyszczalni ścieków?

Nieprzyjemny zapach z przydomowej oczyszczalni ścieków może być spowodowany zaburzeniem naturalnych procesów. Upewnij się, że komora napowietrzania oraz osadnik wtórny działają prawidłowo i sprawdź jakość wentylowania kanalizacji.

0 PUBLIKACJI facebook twitter
tooltip

Napisz do nas