Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a dofinansowanie. Ile i jak je uzyskać w 2022 roku? - blog JPR-AQUA

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a dofinansowanie. Ile i jak je uzyskać w 2022 roku?

Czas na przeczytanie wpisu: 3 minuty

Chcesz zainwestować w wydajną i ekologiczną oczyszczalnię ścieków, która zagości przy Twoim domu, jednak obawiasz się kosztów, jakie niesie za sobą tego rodzaju przedsięwzięcie? Musisz wiedzieć, że w określonych przypadkach masz możliwość skorzystania z atrakcyjnego wsparcia w formie bezzwrotnej pomocy finansowej, która pokryje sporą część Twoich wydatków. Dowiedz się więcej na temat dostępnych w Polsce dotacji. Sprawdź, jak duże wsparcie dasz radę uzyskać, na co możesz je przeznaczyć, a przede wszystkim – jakie warunki musisz spełnić, aby taka pomoc finansowa została Ci w ogóle przyznana.

Dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków – co to takiego?

Dotacja na zakup i montaż przydomowej instalacji służącej do oczyszczania ścieków to forma bezzwrotnej pomocy finansowej. Jej udzielaniem zajmują się wojewódzkie oddziały Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie WFOŚiGW). Aczkolwiek instytucjami, które pośredniczą w całym procesie i właśnie do których należy zgłaszać się w tej sprawie, są urzędy gminy – właściwe dla obszaru, na którym ma powstać tego rodzaju inwestycja.

Na co można przeznaczyć środki uzyskane z dofinansowania na oczyszczalnię ścieków?

Koszty związane z tego rodzaju przedsięwzięciem zasadniczo mogą dotyczyć dwóch głównych obszarów. Pierwszy z nich jest związany z pokryciem części wydatków na zakup oczyszczalni oraz niezbędnych do jej funkcjonowania podzespołów i części instalacji. Drugi obszar to wszelkie koszty, jakie należy ponieść w celu przygotowania terenu pod instalację, przeprowadzenie montażu, jak i uruchomienie samej oczyszczalni. Warto wiedzieć, że dotacja nie może jednak pokryć wydatków związanych z uzyskaniem zgód i pozwoleń na budowę oczyszczalni oraz przygotowaniem związanej z tym dokumentacji projektowej. Wsparcia nie można także wydatkować na działania porządkowe i dekoracyjne – wykonane po instalacji (np. nasadzenia kwiatów i krzewów, posianie trawników, ułożenie chodnika itp.).

Ile wynosi kwota takiego wsparcia?

Warto zaznaczyć, że tego rodzaju dotacja stanowi finansową pomoc, która pokrywa tylko część tzw. kosztów kwalifikowanych. Zazwyczaj sięga maksymalnie do 40%, aczkolwiek łączna suma podstawy do obliczeń nie może przekroczyć 12 tysięcy złotych brutto. To z kolei oznacza, że maksymalna kwota dofinansowania na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść niespełna 5000 złotych. Poza omawianą dotacją od WFOŚiGW, istnieją również inne formy wsparcia, które udzielają same gminy. Aby dowiedzieć się więcej – należy udać się bezpośrednio do urzędu i to tam zasięgnąć informacji na ten temat.

Warunki, czyli kto może skorzystać z dotacji na uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Dofinansowanie to jest kierowane do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Poszczególne wytyczne związane z możliwością otrzymania tego rodzaju pomocy pieniężnej mogą się różnić w zależności od regionu. Jednakże częściami wspólnymi większości z nich, z pewnością są takie aspekty, jak:

  • Lokalizacja obiektu w miejscu pozbawionym dostępu do tradycyjnej sieci kanalizacyjnej (oraz brak planów pojawienia się jej w najbliższym czasie – zazwyczaj kilka lat “do przodu”).
  • Kwestie formalne, czyli posiadanie stałego meldunku przez właściciela nieruchomości, a także uzyskanie ewentualnej zgody pozostałych jej właścicieli.
  • Inwestycja musi dotyczyć zastosowania ekologicznych oczyszczalni ścieków, które posiadają właściwe atesty oraz certyfikaty.

Jak zdobyć wsparcie finansowe na przygotowanie, budowę i montaż przydomowej oczyszczalni?

Co ważne – dotacja może zostać przekazana wyłącznie wówczas, gdy wniosek o jej udzielenie został złożony przed zakończeniem tego rodzaju inwestycji. Aby uzyskać wsparcie, należy udać się do właściwego urzędu gminy i złożyć stosowny wniosek – zaopatrzony we wszystkie potrzebne załączniki. Jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie – trzeba podpisać umowę oraz przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Po jego zakończeniu należy zawnioskować o wypłatę dofinansowania. Na koniec wybrany organ przeprowadzi kontrolę, a jeśli jej wyniki będą pozytywne – nastąpi wypłata dofinansowania na przydomową oczyszczalnię ścieków.

Poszukujesz sprawdzonej oczyszczalni ścieków, na którą możesz uzyskać dofinansowanie?

Koniecznie weź pod uwagę asortyment marki JPR AQUA, pośród którego znajdziesz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Przy ich pomocy nie tylko zadbasz o sprawne odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków, ale również zwiększysz swoje szanse na uzyskanie atrakcyjnej dotacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania – już teraz przejdź do kontaktu. Nasi eksperci czekają, aby szybko i sprawnie udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji, a także doradzić wybór optymalnej opcji dla Twojego domu.

0 PUBLIKACJI facebook twitter
tooltip

Napisz do nas