Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Czas na przeczytanie wpisu: 4 minuty

Masz nowy dom lub planujesz budowę obiektu, którego lokalizacja uniemożliwia podłączenie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej? Po zapoznaniu się z możliwymi opcjami postanowiłeś, że zrezygnujesz z szamba, a w jego miejsce uruchomisz własną wydajną, ekologiczną i trwałą – przydomową oczyszczalnię ścieków? Ale jednak zanim to nastąpi – chcesz dowiedz się, jak zaplanować całe przedsięwzięcie tak, aby było legalne i możliwie jak najbardziej bezproblemowe? Sprawdź ten poradnik, w którym przeprowadzimy Cię przez kluczowe etapy związane z Twoją inwestycją. Dowiedz się, o jakie formalności musisz zadbać, aby wszystko było legalne, przebiegło szybko oraz sprawnie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a przepisy prawne. Kiedy należy uzyskać pozwolenie na jej budowę?

Dokładne warunki dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków definiuje Prawo budowlane, a w szczególności zapisy znajdujące swoje odzwierciedlenie w: art. 29 ust 1 pkt 3 oraz art. 30 ust 1 pkt 1. W tym miejscu zasada jest bardzo prosta. Wszystkie oczyszczalnie ścieków, których wydajność nie przekracza 7,50 metrów sześciennych na dobę – nie muszą posiadać pozwolenia na budowę. W takim przypadku wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie państwowym.

Kiedy samo zgłoszenie robót budowlanych to za mało?

Obowiązek posiadania pozwolenia na budowę dotyczy instalacji, których wydajność jest większa niż wspomniane już 7,50 m3 na dobę. To, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga takiej decyzji, zależy również od sposobu transportowania ścieków. Jest ona konieczna m.in. w przypadkach, gdy zanieczyszczenia będą odprowadzane poza terenem będącym własnością inwestora (rowy melioracyjne, rzeki i inne miejsca).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a warunki techniczne. O co trzeba zadbać?

Jednym z głównych aspektów jest zachowanie odpowiednich odległości od konkretnych elementów sąsiadującej infrastruktury. W myśl aktualnych przepisów prawa, aby instalacja służąca do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych działała zgodnie z prawem, musi znajdować się co najmniej:

  • 2 metry od granicy działki oraz drogi,
  • 1,5 metra od wodociągu i gazociągu,
  • 3 metry od drzew i krzewów,
  • 15 metrów od źródła wody pitnej (np. studni).

Kable elektryczne powinny biec w odległości minimum 0,8 metra od oczyszczalni. Te same warunki dotyczą lokalizacji studni chłonnej lub innego systemu służącego do rozsączania oczyszczonego ścieku. Z tą różnicą, że jej odległość od studni zawierającej wodę pitną to minimum 30 metrów, a dno systemu rozsączającego minimum 1,5 m od poziomu wód gruntowych.

Jak zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Wszystkie formalności dotyczące zgłoszenia budowy własnej przydomowej oczyszczalni ścieków można załatwić za pomocą tych 5 kroków:

Krok 1: Oświadczenie z zakładu wodno-kanalizacyjnego

Na początku należy uzyskać tzw. oświadczenie o braku możliwości wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Ten dokument wydaje lokalny zakład wodociągów i kanalizacji.

Krok 2: Uzyskanie opinii geologicznej

Kolejny krok polega na zleceniu badania gruntu, a na jego podstawie – otrzymaniu opinii geotechnicznej wydanej przez uprawnionego do tego geologa.

Krok 3: Mapka opiniodawcza działki

Ten etap to wyposażenie się w mapkę, która umożliwia “rozrysowanie” całej inwestycji w celu zaprezentowania jej właściwym organom państwowym. Ten dokument można uzyskać w odpowiadającym lokalizacji inwestycji – Wydziale Geodezji. Najczęściej znajduje się on w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Po jej otrzymaniu należy nanieść na mapkę szczegółowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, czyli dokładną lokalizację wszystkich urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni. Projekt musi zawierać wskazanie miejsc, a także dane na temat odległości od poszczególnych elementów infrastruktury.

Krok 4: Uzupełnienie druków

Kolejna część polega na uzupełnieniu niezbędnych dokumentów. Są to: druk zgłoszenia robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę oraz oświadczenie dotyczące posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością i przeznaczenia jej na cele budowlane. Zazwyczaj oba można znaleźć i pobrać bezpośrednio ze stron internetowych odpowiednich urzędów.

Krok 5: Zgłoszenie budowy

Ostatni etap to finalizacja wszystkich formalności. W ostatnim kroku należy złożyć w urzędzie wymienione wyżej dokumenty, czyli: właściwie uzupełnioną mapkę, uzupełnione oświadczenie, a także wypełnione i podpisane zgłoszenie, a także wspomniane wyżej: pisemną decyzję o braku możliwości przyłączenia do kanalizacji miejskiej (wydaną przez zakład komunalny) oraz opinię geotechniczną (wydaną przez geologa) Twoje zgłoszenie budowy musi zawierać również dokładną specyfikację przydomowej oczyszczalni ścieków. Warto je również wzbogacić o kompletny projekt całej instalacji. Dobrze wypełnione dokumenty powinny zawierać informacje o terminie rozpoczęcia robót, szacowanej ilości ścieków, a także wydajności samej oczyszczalni.

Formalności dotyczące budowy oczyszczalni ścieków zrobione. I co dalej?

Następnie wystarczy jedynie… poczekać 😊. Zgodnie z prawem, po złożeniu Twojego wniosku, właściwy urząd ma 21 dni na wniesienie jakiegokolwiek sprzeciwu. Brak jego reakcji oznacza milczącą zgodę, a więc przyzwolenie na rozpoczęcie prac nad oczyszczalnią. Warto pamiętać, że termin ważności takiej zgody upływa po dwóch latach od terminu rozpoczęcia pierwszych prac. Jeżeli ten czas minie, a prace nie zostały rozpoczęte – niestety, całą procedurę należy powtórzyć jeszcze raz.

Chcesz uzyskać wsparcie w załatwieniu formalności i sprawnym przeprowadzeniu całej inwestycji?

Skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy wszystkich niezbędnych informacji. Eksperci JPR Aqua pomogą Ci wybrać właściwe urządzenie i wskażą najlepiej dopasowane do Twojego domu rozwiązanie. Następnie, wykorzystają sieć zaufanych instalatorów, aby polecić Ci sprawdzonego wykonawcę instalacji. Nasz instalator zapewni Ci kompleksową usługę związaną z zakupem urządzenia, transportem wszystkich niezbędnych materiałów oraz fachowym montażem przydomowej oczyszczalni ścieków. Możesz liczyć również na jego pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem budowy oczyszczalni.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz lub zadzwoń, aby poznać szczegóły.

 

Źródła:

  1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
0 PUBLIKACJI facebook twitter
tooltip

Napisz do nas