Kalkulator kosztów eksploatacji

Dane wejściowe:

ilość osób
Ilość ścieku na dzień / na osobę

(normy zakładają zużycie wody na osobę w przedziale 120-150l na dzień/osobę):

ROCZNY KOSZT EKSPLOATACJI!

KANALIZACJA MIEJSKA
oczyszczalnia DRENAŻOWA
Wyślij zapytanie na adres biuro@jpr-aqua.pl
oczyszczalnia biologiczna
Wyślij zapytanie na adres biuro@jpr-aqua.pl
szambo

Przyjęte do obliczeń ceny kanalizacji, wozu asenizacyjnego, energii elektrycznej i biopreparatu są średnimi cenami obowiązującymi na obszarze Polski w pierwszym kwartale 2021 r.

tooltip

Napisz do nas