Test perkolacyjny

TEST PRZEPUSZCZALNOŚCI GRUNTU – TEST PERKOLACYJNY

Możliwość wykonania systemu infiltracyjnego w danych warunkach gruntowych można określić przy pomocy testu perkolacyjnego. Test należy przeprowadzić w miejscu planowanego położenia systemu rozsączającego. Prace należy rozpocząć od wykonania wykopu na głębokość około 0,5 – 1 m (uzależnione od głębokości umiejscowienia systemu infiltracyjnego). W powstałym wykopie należy przeprowadzić poniższe czynności:

  1. wykonać otwór o wymiarach 30 cm x 30 cm i głębokości 15 cm (ściany i dno w wykonanym otworze nie powinny być wygładzone, z wykopu powinna być usunięta luźna ziemia)
  2. zalać otwór 10 l wody w celu nawilżenia gruntu
  3. po nawilżeniu gruntu należy wlać do otworu 12,5 l wody i zmierzyć czas wsiąkania wyrażony w minutach
  4. określić rodzaj gruntu i obliczyć maksymalne obciążenie hydrauliczne gruntu qmax (stosując współczynnik filtracji zgodnie z obowiązującymi normami), czyli określić ile litrów w ciągu doby jest w stanie wchłonąć 1 m2 danego gruntu.

CZAS WSIĄKANIA 12,5 LITRÓW WODY (MIN)PRZESIĄKLIWOŚĆ (MIN/CM)RODZAJ GRUNTUPRZEPUSZCZALNOŚĆZALECANY TYP INSTALACJI
<20<1,4pospółka, żwir, gruby piasekA – bardzo dobradrenaż rozsączający z warstwą przytrzymującą
20-301,4 – 2,1średni i drobny piasekB – dobradrenaż rozsączający
30-1802,1 – 12,8piasek gliniasty, glina piaszczystaC – umiarkowanadrenaż rozsączający z warstwą wspomagającą
Dziura do wykonania testu perkolacyjnego - JPR-AQUA
Dziura do wykonania testu perkolacyjnego – JPR-AQUA
Dziura do wykonania testu perkolacyjnego - JPR-AQUA
Dziura do wykonania testu perkolacyjnego – JPR-AQUA
tooltip

Napisz do nas