Zasada działania

Separatory tłuszczu i skrobi są przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej, zanieczyszczonych substancjami tłustymi (tłuszczami roślinnymi, zwierzęcymi) i/lub zawierającymi skrobię. Substancje te nie rozpuszczają się w wodzie lub rozpuszczają się w nieznacznym stopniu (w przypadku skrobi – bardzo się pieni), dlatego ich bezpośrednie wprowadzenie do systemów kanalizacyjnych powoduje szereg problemów użytkowych (zatykanie rurociągów i odpływów kanalizacyjnych, korozja urządzeń, nieprzyjemny zapach), utrudniając tym samym prawidłową pracę oczyszczalni ścieków/kanalizacji. Należy podkreślić, że do powyższych oddzielaczy nie mogą być doprowadzane ścieki „czarne”, deszczowe, czy ścieki zawierające ciecze lekkie i oleje mineralne.

Separatory są urządzeniami przepływowymi, to znaczy następuje tutaj mechaniczna separacja tłuszczu od reszty ścieków w trakcie przepływu przez instalację (w przypadku skrobi neutralizuje się powstającą pianę). Proces oddzielania możliwy jest dzięki zjawisku flotacji w związku z mniejszą gęstością substancji tłustych w stosunku do gęstości wody. Ze względu na sposób działania oddzielacze zatrzymują również część zawiesiny łatwo opadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia (zjawisko sedymentacji).

Podstawą prawidłowego działania separatora jest odpowiednie określenie przepływu nominalnego (ilości ścieku technologicznego przepływającego przez urządzenie [l/s]). Determinuje to podstawowe cechy separatora, takie jak średnica dopływu i odpływu, pojemność komory osadzania i pojemność komory separacji. Separatory tłuszczu i skrobi firmy JPR AQUA przeznaczone są do doczyszczania ścieków technologicznych o przepływie od 0,5 do 30 l/s (w standardowej ofercie). Na życzenie Klienta produkujemy również urządzenia o większym przepływie.

 

Zastosowanie

Separatory są produkowane zgodnie z normą PN-EN 1825-1 oraz posiadają oznakowanie CE. Znajdują zastosowanie w obiektach takich jak:

 • restauracje
 • hotele i pensjonaty
 • jadłodajnie
 • stołówki
 • bary szybkiej obsługi
 • puby
 • przydrożne zajazdy
 • przedsiębiorstwa powiązane z przemysłem spożywczym, przykładowo zakłady mięsne, ubojnie, mleczarnie, serowarnie

Zalety separatorów tłuszczu i skrobi

 • urządzenia wykonane zgodnie z normą europejską PN-EN 1825-1
 • sprawdzona skuteczność zapewniona przez producenta i jednostkę notyfikowaną
 • produkty zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, posiadające znakowanie CE,
 • możliwość instalacji urządzeń na dużych głębokościach, w miejscach ruchu pojazdów mechanicznych, ponad poziomem gruntu (wolnostojące), a także przy wysokim poziomie wód gruntowych
 • wykonane z polietylenu PE o gęstości nie mniejszej niż 935 kg/ m3 – niewielki ciężar urządzenia przy stosunkowo wysokiej wytrzymałości, materiał ten jest odporny na korozję, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czy na związki chemiczne zawarte w ściekach,
 • urządzenia proste w montażu (niewielka waga urządzenia)
 • urządzenia proste w eksploatacji,
 • możliwość dodatkowego wyposażenia (nadbudowy, automatyczne czujniki poziomu grubości warstwy tłuszczowej wraz z sygnalizatorami).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem

Sprawdź ofertę

tooltip

Napisz do nas