Separator węglowodorów

Separator koalescencyjny (węglowodorów) – jak działa?

Jaka jest zasada działania separatorów koalescencyjnych? Separator substancji ropopochodnych przeznaczony jest do oczyszczania wód deszczowych, poprocesowych i roztopowych (zanieczyszczonych), pochodzących z dróg i terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Całość opiera się na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji, flotacji i koalescencji.

Separatory koalescencyjne są urządzeniami przepływowymi – to oznacza, że następuje w nich mechaniczna separacja olejów wolnych i pozostałych emulsji od reszty ścieków w trakcie ich przepływu przez instalację. Automatyczne zamknięcie pływakowe przy odpływie zatrzymuje substancje ropopochodne, gdy separator jest pełny.

Zasada działania

W procesie separacji substancji ropopochodnych wykorzystuje się różnice gęstości węglowodorów i wody. Ze względu na sposób działania separatora zatrzymują one również część zawiesiny łatwo opadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia.

Separatory koalescencyjne wyróżniają się wielkością strefy oddzielania, pojemnością czy objętością osadnika. Przy doborze odpowiedniego urządzenia należy obliczyć przepływ nominalny urządzenia (ilości cieczy przepływającej przez urządzenie [l/s]), który bezpośrednio wpływa na owe cechy. Więcej na ten temat znajduje się w zakładce Dobór.

Separator koalescencyjny – zastosowanie

Gdzie znajduje zastosowanie separator koalescencyjny? Separator węglowodorów firmy JPR AQUA przeznaczony jest do oczyszczania ścieków dla przepływów od 1,5 l/s do 1000 l/s. Separatory koalescencyjne są produkowane zgodnie z normą PN-EN 858 oraz posiadają oznakowanie CE.

Separatory substancji ropopochodnych tego typu znajdują zastosowanie w takich obiektach, jak:

 • stacje benzynowe,
 • myjnie samochodowe ręczne;,
 • myjnie maszyn rolniczych i budowlanych,
 • automatyczne myjnie pojazdów,
 • małe i duże parkingi,
 • parkingi podziemne,
 • drogi i autostrady,
 • złomowiska,
 • lotniska,
 • porty,
 • rafinerie,
 • centra składowania i dystrybucji paliw,
 • garaże,
 • warsztaty mechaniczne,
 • warsztaty samochodowe,
 • zakłady przemysłowe,
 • bazy sprzętowe,
 • układy zlewni miejskich,
 • miejsca obsługi podróżnych,
 • ośrodki logistyczne.

Separator koalescencyjny stosowany jest wszędzie, gdzie w sieciach kanalizacji deszczowej możliwe jest skażenie substancjami ropopochodnymi.

Separator węglowodorów

Zalety separatorów koalescencyjnych (węglowodorów)

Czym wyróżnia się nasz separator koalescencyjny? W JPR AQUA zapewniamy, że:

 • produkty wykonane są zgodnie z normą PN-EN 858-2 w klasie I (stężenie węglowodorów na wyjściu z separatora substancji ropopochodnych to nie więcej niż 5 mg/l),
 • skuteczność została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez producenta i laboratorium notyfikowane,
 • nasze separatory koalescencyjne są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej (znak CE),
 • istnieje możliwość posadowienia urządzeń na dużych głębokościach, w miejscach ruchu pojazdów mechanicznych, ponad poziomem gruntu, a także przy wysokim poziomie wód gruntowych,
 • nasze separatory substancji ropopochodnych są łatwe w montażu (przede wszystkim ze względu na niewielki ciężar urządzenia) i eksploatacji,
 • istnieje możliwość opcjonalnego wyposażenia (system poboru próbek, nadbudowy, czujnik poziomu cieczy/grubości warstwy substancji ropopochodnych).

Separator substancji ropopochodnych od JPR AQUA

Wszystkie produkowane przez JPR AQUA separatory węglowodorów to separatory koalescencyjne. Separator koalescencyjny stanowi jeden z najważniejszych elementów podczyszczania wód opadowych czy wód technologicznych pochodzących z warsztatów samochodowych lub myjni. Jego konstrukcja umożliwia oddzielanie i składowanie substancji ropopochodnych oraz zawiesin.

Oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w kanałach wkładu koalescencyjnego. Większe odseparowane cząsteczki flotują w górę i tworzą warstwę filmu olejowego, co wspiera proces koalescencji (łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki). Oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji. Separatory koalescencyjne od JPR AQUA charakteryzują się dużą odpornością chemiczną, długim czasem pracy, wytrzymałością mechaniczną, wydajnością i efektywnym działaniem.

Czy to separator parkingowy, przy myjni, stacji benzynowej, czy warsztacie samochodowym – urządzenia od JPR AQUA wyróżniają się wyjątkową skutecznością i trwałością. Nadają się do zabudowy na różnorodnych terenach. Wspierają też działania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Separator substancji ropopochodnych od JPR AQUA to produkt odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Gwarantujemy, że nasz sprzęt jest efektywny i niezwykle prosty w montażu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem!

Sprawdź ofertę

tooltip

Napisz do nas