Zasada działania

Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. To urządzenia przepływowe, to znaczy następuje tutaj mechaniczna separacja olei wolnych i pozostałych emulsji od reszty ścieków w trakcie ich przepływu przez instalację. W procesie separacji wykorzystuje się różnice gęstości węglowodorów i wody. Ze względu na sposób działania oddzielacze zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia.

Podstawą prawidłowego działania separatora jest odpowiednie określenie przepływu nominalnego (ilości wody opadowej przepływającej przez urządzenie [l/s]). Determinuje ona podstawowe cechy separatora: wielkość strefy oddzielania, pojemność gromadzenia cieczy lekkich, roboczy poziom cieczy, objętość osadnika. Odpowiedni dobór tych wielkości warunkuje prawidłowe wytrącanie substancji ropopochodnych z przepływającej przez separator wody opadowej poprzez zjawiska powierzchniowe, pozwalając jednocześnie na wypłynięcie większych kropel ku powierzchni. Zjawisko to jest przyspieszane i wspomagane przez wkłady koalescencyjne w separatorach klasy I.

Zastosowanie

Separatory węglowodorów firmy JPR AQUA przeznaczone są do oczyszczania ścieków dla przepływów od 1,5 l/s do 1000 l/s. Separatory są produkowane zgodnie z normą PN – EN 858 oraz posiadają oznakowanie CE. Znajdują zastosowanie w obiektach takich jak:

 • stacje benzynowe,
 • myjnie pojazdów osobowych i ciężarowych,
 • myjnie maszyn rolniczych i budowlanych,
 • automatyczne myjnie pojazdów,
 • małe i duże parkingi,
 • parkingi podziemne,
 • drogi i autostrady,
 • złomowiska,
 • lotniska,
 • porty,
 • rafinerie,
 • centra składowania i dystrybucji paliw,
 • garaże,
 • warsztaty mechaniczne,
 • warsztaty samochodowe,
 • zakłady przemysłowe,
 • bazy sprzętowe,
 • układy zlewni miejskich,
 • miejsca obsługi podróżnych,
 • ośrodki logistyczne.

Zalety separatorów węglowodorów

 • produkty wykonane zgodnie z normą PN-EN 858-1,
 • sprawdzona skuteczność potwierdzona badaniami przez producenta i laboratorium notyfikowane,
 • produkty zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej (znak CE),
 • możliwość posadowienia urządzeń na dużych głębokościach, w miejscach ruchu pojazdów mechanicznych, ponad poziomem gruntu, a także przy wysokim poziomie wód gruntowych,
 • produkty łatwe w montażu (przede wszystkim niska waga urządzenia) i eksploatacji,
 • możliwość opcjonalnego wyposażenia (system poboru próbek, nadbudowy, automatyczne czujniki poziomu cieczy/ grubości warstwy substancji ropopochodnych).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem!

Sprawdź ofertę

Napisz do nas