Studzienki wodomierzowe – opis

Studzienki wodomierzowe SUWO produkowane przez JPR AQUA są przeznaczone do montażu wodomierzy i ich ochrony przed warunkami środowiskowymi poza konstrukcjami budynków. Studzienki stanowią monolityczne (jednoelementowe) odlewy wykonane z polietylenu metodą formowania rotacyjnego. Są one odporne na korozję, warunki atmosferyczne i inne naturalne czynniki środowiskowe.

Zastosowanie i podstawowe zadania

Studzienki wodomierzowe SUWO wykorzystuje się w sytuacji, kiedy z różnych powodów nie można zabudować wodomierza wewnątrz budynku. Studzienki lokalizuje się na terenie posesji, poza konstrukcjami budynków w odległości większej niż 1 m – obszar zastosowania „U”. Domyślnym miejscem ich posadowienia jest trawnik w bliskiej odległości od granicy działki – zwykle nie więcej niż 2,0 m. Prawidłowo zainstalowana studzienka wodomierzowa SUWO jest urządzeniem bezobsługowym, wymagającym minimalnej i sporadycznej konserwacji. W zależności od wybranego typu może ona zapewniać całkowitą szczelność.

Podstawowym zadaniem studzienki wodomierzowej SUWO jest zabezpieczenie zainstalowanego w nim wodomierza przed przemarzaniem. Prawidłowo zainstalowana studzienka chroni wodomierz i armaturę przy temperaturze otoczenia na poziomie gruntu nie niższej niż -30°C. Poszczególne modele studzienek wykorzystują różne zjawiska fizyczne do przeciwdziałania zamarzaniu wody w obszarze wodomierza:

  • izolacja termiczna – w studzience SUWO 500 korpus i pokrywa są wyposażone w materiał izolacyjny, który tworzy barierę termiczną pomiędzy wnętrzem studzienki, a jej otoczeniem;
  • energia geotermalna – w studzienkach SUWO 600 oraz SUWO 1000 wodomierze są instalowane na odpowiednio dużej głębokości – poniżej poziomu przemarzania gruntu i wykorzystują ciepło niższych warstw gleby do utrzymania dodatniej temperatury w obrębie wodomierza.

W zależności od położenia geograficznego, a tym samym lokalnych warunków pogodowych, grunt ma określoną maksymalną głębokość przemarzania. Na przeważającej większości terenów Polski grunty przemarzają do głębokości 0,8-1,0 m. Jedynie w obszarach górskich i w części północno-wschodniej dochodzi ona do 1,2-1,4 m.

Warunkiem prawidłowej ochrony wodomierza jest jego właściwa instalacja wewnątrz studzienki oraz samej studzienki w gruncie. W studzience wodomierzowej SUWO 500 wodomierz jest montowany wysoko, w bliskiej odległości od dolnej powierzchni pokrywy. W studzienkach SUWO 600 i SUWO 1000 wodomierz umieszczany jest nisko, przy dnie studzienki, poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Studzienki mogą być wyposażone w szczelne przyłącza o średnicy od DN15 do DN110 (zależnie od typu i preferencji Klienta). Przyłącza mogą być dowolnie prefabrykowane – ich ilość, rozmiar i położenie określa przyszły użytkownik zgodnie z zapotrzebowaniem i usytuowaniem rurociągu.

tooltip

Napisz do nas