Opis

Zbiorniki magazynowe AQUAstore produkowane przez JPR AQUA są przeznaczone do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Mogą być również wykorzystywane jako zbiorniki bezodpływowe do czasowego magazynowania ścieków bytowo – gospodarczych, czyli na tzw. szambo. Zbiorniki AQUAstore mogą stanowić także bufor dla magazynowania wody w celach przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych. Produkujemy zbiorniki o pojemności od 600 litrów (0,6 m3) do 60 000 litrów (60 m3).  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Sprawdź ofertę

Zastosowanie i zalety zbiorników AQUAstore

Statystycznie najczęściej zbiorniki AQUAstore wykorzystywane są w celu gromadzenia wody deszczowej. Zmagazynowana w zbiorniku woda może być wykorzystywana na różnorodne cele gospodarcze, takie jak: podlewanie ogrodu, spłukiwanie toalety, mycie pojazdów czy prace porządkowe. Po odpowiednim uzdatnieniu, zgromadzona woda opadowa może być również używana do robienia prania, mycia naczyń, a nawet do celów higienicznych. Każde z tych zastosowań pozwala oszczędzać kurczące się zasoby wodne oraz zmniejsza zużycie drogiej wody sieciowej. Zbiorniki magazynowe AQUAstore są więc inwestycją zarówno ekologiczną, jak i ekonomiczną. Stale rosnąca popularność tego typu instalacji potwierdza ich ekonomiczną zasadność oraz dobroczynny wpływ na środowisko naturalne.

Zbiornik na wodę deszczową oprócz funkcji retencyjnej pełni również rolę ochronną. Podczas intensywnych opadów mogą wokół domu tworzyć się rozlewiska, zwłaszcza na gruntach o niskiej przepuszczalności. Zbiornik na deszczówkę gromadzi wodę spływającą z dachu ograniczając lub całkowicie eliminując lokalne podtopienia terenu przyległego do domu. Zgromadzony zapas wody posłuży ogrodowym roślinom podczas długich i ciepłych okresów bez opadów. Dzięki niej można systematycznie nawadniać przydomowy ogródek warzywny, drzewka owocowe i dbać o dobrą kondycję trawnika. Zakumulowana w zbiorniku woda pozwoli zniwelować negatywne efekty letnich upałów umożliwiając naszym roślinom optymalny rozwój i wzrost. Jeżeli zbiornik ulegnie przepełnieniu, to nadmiar wody może być odprowadzony do systemu rozsączającego, studni chłonnej, rowu melioracyjnego, rzeki lub kanalizacji.

Zasada działania

Napełnianie zbiornika odbywa się grawitacyjnie (samoczynnie). Początkiem układu napełniania jest dach budynku. Spływająca z dachu woda może pochodzić z padającego deszczu lub z zalegającego na dachu i topniejącego na nim śniegu. Bardzo ważnym elementem instalacji doprowadzającej wodę do zbiornika są filtry usuwające z niej zanieczyszczenia mechaniczne w celu ochrony całego układu gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej oraz zapewnienia mu wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji. Napływająca woda jest zazwyczaj filtrowana dwustopniowo. W pierwszym etapie przepływa ona przez czyszczak zamontowany na rurze spustowej lub osadnik zamontowany na jej końcu, które wyłapują większe elementy niesione przez wodę deszczową. Mogą się tutaj znaleźć liście i igliwie z pobliskich drzew, kawałki gałęzi, a także inne odpady naniesione na dach naszego domu. W kolejnym etapie woda przepływa przez sito filtracyjne znajdujące się, w zależności od wybranego rozwiązania: albo w niezależnym Filtrze 360 albo w samym zbiorniku. Sito wyłapuje drobniejsze zanieczyszczenia takie jak żwir, grubszy piasek czy inne elementy, które przedostały się przez czyszczak lub osadnik systemu rynnowego. Sito filtracyjne ma postać koszyka. Do jego górnej krawędzi przymocowany jest uchwyt umożliwiający okresowe wyciąganie sita w celu jego opróżnienia i wyczyszczenia.

Pobór wody ze zbiornika Aquastore może odbywać się na różne sposoby. Oferowanym przez nas rozwiązaniem jest zainstalowanie na dnie zbiornika automatycznej pompy zatapialnej sterowanej ciśnieniem na wylocie. W momencie odkręcenia kranu, otwarcia zaworu przelewowego w toalecie, czy zwolnienia spustu w pistolecie do podlewania, dochodzi do spadku ciśnienia w instalacji i uruchomienia pompy. Kiedy punkt poboru wody zostaje zamknięty, wzrost ciśnienia w instalacji powoduje samoczynne wyłączenie pompy. Pobieranie deszczówki ze zbiornika wyprodukowanego przez JPR AQUA pod tym względem nie różni się znacząco od korzystania ze zwykłej sieci wodociągowej. Opisywana pompa stanowi element wyposażenia dodatkowego zbiornika AQUAstore.

Zgromadzoną w zbiorniku deszczówkę można wykorzystywać na różnorodne cele, należy jednak pamiętać, że pobierana ze zbiornika woda może zawierać drobne zanieczyszczenia, które przedostały się przez filtry na dopływie. Mogą one gromadzić się i zatykać przewody oraz dysze o małych średnicach jak np. w zraszaczach lub w niektórych pistoletach do podlewania. Tego typu osady nie powinny również występować w wodzie wykorzystywanej do robienia prania. W takich przypadkach zgromadzoną w zbiorniku wodę należy poddać dodatkowemu uzdatnieniu poprzez zamontowanie dedykowanych filtrów i innych urządzeń polepszających jakość wody, dopasowanych do danego zastosowania.

tooltip

Napisz do nas