Separatory tłuszczu

A photo by Levi XU. unsplash.com/photos/dOhJtfXJZfwEuropejska norma PN – EN 1285 mówi o tym, iż separatory tłuszczu, jak i skrobi są przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych, które posiadają sporą zawartość tłustych substancji. Regały sklepowe. Oczyszczalnie biologiczne mają niestety utrudnioną pracę, ponieważ odprowadzenie takich zanieczyszczeń wpływa niekorzystnie na odpowiednie działanie systemów kanalizacyjnych. W takim wypadku są one niewątpliwie korzystne, a separatory tłuszczu cena również jest adekwatna do jakości, jaka zostaje zagwarantowana.

Separatory tłuszczu powinny zostać używane tam, gdzie nieuniknione jest oddzielanie tłuszczu, jak i olejów roślinnych oraz zwierzęcych do ścieków. Występują one zatem w obiektach produkcyjnych oraz handlowych takich jak:

● przedsiębiorstwa produkcyjne, które są powiązane z spożywczym przemysłem,

● komercyjne kuchnie, jak i dużej wielkości gastronomiczne przedsiębiorstwa. Możemy tutaj wyróżnić hotele, restauracje, stacje obsługowe znajdujące się przy autostradach.

Ścieki, które zawierają bardzo dużą ilość tłuszczu, która jest w formie nienadającej się do oddzielenia, czyli zemulgowanej, z miejsc takich jak: serownie, mleczarnie, przetwórnie ryb bądź pozostałe miejsca, które zostały specjalnie wyposażone w zmywarki do naczyń albo „zagęszczarki wilgotnych odpadów”. Tym samym mogą one być oczyszczane w sposób efektywny w separatorach tłuszczu i w warunkach, które zostały wcześniej określone.

Jeśli chcemy wykorzystać separator, który służyłby nam tylko dla ścieków, które posiadają części stałe i łatwe do oczyszczenia (na przykład przetwórni ryb), to nie wymaga to zastosowania osadnika. Należy mieć na uwadze, iż separator musi być wyposażony w sito, które należy ustawić na wlocie po to, aby wyłapać większe części stałe. Przed tym, kiedy zachodzą przerwy w pracy, to pozostałe na sicie części stałe trzeba usuwać. Z kolei separator należy przemyć bardzo starannie wodą, aby uniknąć zagniwań.

Separatory tłuszczu – jaki jest sposób ich działania?

Separatory są to urządzenie, które określane są mianem przepływowych. Oznacza to tyle, iż w sposób mechaniczny następuje w nich separacja tłuszczu oraz skrobi od całej reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwopalnej, a ona z kolei gromadzi się w komorze osadowej znajdującej się w dolnej części urządzenia.

Wszystkie separatory, które ma w swojej sprzedaż zostały zbudowane z:
● zbiornik wytworzony z polietylenu,
● króćce, wykonane również z polietylenu albo z polichlorku winyli,
● automatyczne zamknięcie, które jest utworzone z polietylenowym pływakiem wywarowym, który posiada gęstość 0, 85 mg/l. Stanowi to urządzenie bezpieczeństwa i zapobiega wydostawaniu się substancji, które są ropopochodne do kanalizacji po separatorze w wypadku, kiedy następuje brak obsługi albo przelewu przypadkowego. Z kolei przewód wylotowy został zamknięty z zaworem, który łączy pływak wytarowany na ciężar właściwy węglowodorów. Odpływ zostaje zamknięty wówczas, kiedy zostanie osiągnięta maksymalna ilość magazynowanie ropopochodnych substancji.
● wentylacja,
● pokrywa z polietylenu, która posiada zamki na klucze. Przewidziane one zostały dla instalacji w miejscu ruchu pieszego.