komora neutralizacji

OPIS:

Urządzenie mające na celu zobojętnienie kwasów zawartych w ściekach. Przeznaczone jest do instalacji na podejściach kanalizacyjnych pomieszczeń, w których istnieje ryzyko rozlania kwasów mineralnych: akumulatorownie, laboratoria, zakłady chemiczne, stacje demontażu samochodów, itp. Elementem neutralizacyjnym jest osadzony w koszach neutralny węglan wapnia (marmur), na którym zachodzi reakcja chemiczna, w efekcie której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany. Ścieki po neutralizacji prowadzone są w górnej części kosza do króćca odpływowego. Ważne jest, aby w trakcie eksploatacji urządzenia weryfikować ilość marmuru w koszu – ubytki będące wynikiem reakcji chemicznych należy regularnie uzupełniać. Uwaga! Do neutralizatora nie należy wprowadzać ścieków bytowo – gospodarczych i deszczowych.

TYPOSZEREG:

KN 1

przepływ nominalny [l/s]: 1
pojemność całkowita [l]: 150
długość [mm]: 800
szerokość [mm]: 660
wysokość [mm]: 490
średnica przyłączeniowa [mm]: 110
wysokość wlotu [mm]: 395
wysokość wylotu [mm]: 355

KN 2

przepływ nominalny [l/s]: 2
pojemność całkowita [l]: 800
długość [mm]: 1405
szerokość [mm]: 990
wysokość [mm]: 1050
średnica przyłączeniowa [mm]: 110
wysokość wlotu [mm]: 900
wysokość wylotu [mm]: 880

KN 3

przepływ nominalny [l/s]: 3
pojemność całkowita [l]: 1225
długość [mm]: 2080
szerokość [mm]: 990
wysokość [mm]: 1040
średnica przyłączeniowa [mm]: 160
wysokość wlotu [mm]: 900
wysokość wylotu [mm]: 880

tooltip

Napisz do nas