Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez administratora:

JPR AQUA Sp. z o.o.
ul. Chopina 21
43-170 Łaziska Górne
NIP: 8842779695
REGON: 367835559
e-mail: biuro@jpr-aqua.pl
telefon: +48 883 050 504

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000687426, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB POZYSKIWANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wizyta na stronie internetowej www.jpr-aqua.pl – używana przez Państwa przeglądarka automatycznie wysyła na nasz serwer informacje o: adresie IP, dacie i godzinie dostępu do strony, nazwie i adresie URL pobranego pliku, o używanej przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym na Państwa komputerze, informacje o nazwie Państwa operatora oraz o stronie internetowej, z której następuje dostęp. Powyższe dane przechowywane są tymczasowo w pliku ‘logfile’ do czasu automatycznego usunięcia celem: zagwarantowania stabilnego połączenia ze stroną internetową oraz komfortowego z niej korzystania, a także celem analiz bezpieczeństwa i sprawności systemu oraz do pozostałych celów stricte administracyjnych. Pozyskanych danych nie wykorzystujemy w żaden inny sposób. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ‘RODO’.

Rejestracja do newsletter – po wyrażeniu zgody i podaniu przez Państwa adresu e-mail, zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, będziemy do Państwa regularnie wysyłać nasz newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z newsletteru możliwa jest w każdym momencie przy pomocy linku, który znajduje się w wiadomości przesłanej do Państwa lub w dowolnym momencie rezygnację można wysłać na adres mailowy: biuro@jpr-aqua.pl.

Skorzystanie z formularza kontaktowego – oferujemy Państwu możliwość szybkiego skontaktowania się z naszym konsultantem za pośrednictwem formularza kontaktowego. W celu prawidłowej i sprawnej obsługi Państwa zapytania niezbędne jest podanie danych takich jak Państwa adres e-mail oraz kraj i miejscowość wraz z kodem pocztowym. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO w związku z udzieloną przez Państwa zgodą.

Założenie indywidualnego konta w strefie projektanta – dla obustronnej korzyści w relacjach projektant/architekt – spółka JPR AQUA, oferujemy dostęp do strefy projektanta, w której znajdują się wszelkie niezbędne dla projektantów/architektów narzędzia przydatne na etapie pracy nad projektem. W celu podjęcia współpracy i dla sprawnej obsługi całego procesu z tą współpracą związanego, niezbędne jest podanie wymaganych danych, które traktowane są jako dane poufne i po Państwa akceptacji przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na stronie internetowej www.jpr-aqua.pl umieszczone są wtyczki mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i YouTube, rozpoznawalne po logo każdego z serwisów. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej każda z wtyczek generuje połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką internetową, a serwerem poszczególnego medium. W związku z powyższym serwisy te są niejako informowane, że jesteście Państwo gościem na naszej stronie internetowej, jednocześnie pozyskując Państwa adres IP. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani w tych serwisach na swoje konta, wówczas macie Państwo możliwość dostępu do treści publikowanych przez naszą spółkę, jednakże w ten sposób automatycznie umożliwiają Państwo poszczególnemu serwisowi przypisanie Państwa lub Państwa konta do wizyty na naszym profilu.
Spółka JPR AQUA nie pozyskuje wiedzy o treści przesłanych danych i ich wykorzystaniu przez poszczególne serwisy. W celu uzyskania szczegółów dotyczących przetwarzania danych przez poszczególne medium, należy odwiedzić odpowiednią stronę każdego z serwisów i ewentualnie postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami (w celu ograniczenia poboru danych).

PLIKI COOKIES

Strona www.jpr-aqua.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki, tworzone automatycznie przez Państwa przeglądarkę i zapisywane na Państwa urządzeniu w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej. Celem wykorzystywania plików cookies są:
a) możliwość prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej,
b) optymalizacja przyjazności naszej strony dla Użytkownika (dzięki plikom następuje automatyczne zapamiętanie ustawień, jakich Państwo dokonali, dla uniknięcia konieczności powtarzania tego po raz kolejny),
c) konieczność i chęć prowadzenia odpowiednich raportów statystycznych dla dalszego doskonalenia.
Przetwarzane przez pliki cookies dane są niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów spółki oraz osób trzecich (art. 6 ust. 1f RODO). Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na urządzeniach, nie zawierają żadnego złośliwego oprogramowania.
Najczęściej przeglądarki automatycznie akceptują pliki cookies. Możliwa jest jednak samodzielna konfiguracja i możliwość zarządzania plikami (akceptacja automatycznej obsługi plików, określenie odpowiednich ustawień dla różnych typów cookies, zarządzanie plikami na poziomie wybranej witryny, blokowanie lub usuwanie cookies). Efektem ewentualnych zmian może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji i usług dostępnych na stronie.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Udostępnianie danych osobowych jest częścią składową ich przetwarzania, zgodnie z definicją przetwarzania danych osobowych zawartą w art. 4 pkt. 2 RODO. Spółka JPR AQUA nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO – wyraziliście Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO – udostępnienie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy/oferty lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO – udostepnienie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 d RODO- udostępnienie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO – udostępnienie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

INFORMACJE O PRAWACH UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do żądania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych (cele przetwarzania, kategoria danych i odbiorców danych, okres przechowywania, informacje dotyczące prawa sprostowania danych, itp.)
 2. Prawo do żądania niezwłocznej korekty danych osobowych (sprostowania danych osobowych) lub ich uzupełnienia.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych (innemu administratorowi).
 6. Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z istnieniem przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji Użytkownika lub jeżeli sprzeciw jest kierowany przeciw reklamie bezpośredniej.
  W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości lub w razie wyrażenia chęci do skorzystania z powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@jpr-aqua.pl .

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dokładamy wszelkich starań i wykorzystujemy najnowsze środki bezpieczeństwa (między innymi bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL), aby Państwa dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, manipulacją, nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

PRAWO DO ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka JPR AQUA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w związku z ciągłym rozwojem strony internetowej i pozostałych narzędzi, jak i ze względu na potencjalną zmianę przepisów prawnych.

tooltip

Napisz do nas