Kalkulator ciągów drenarskich

Wodę pościekową możemy zagospodarować w następujący sposób:

a) dla oczyszczalni drenażowych FAMILY:

  • system klasycznego drenażu
  • filtr piaskowy (pionowy i poziomy)
  • złoża hydrofitowe
  • pakiety rozsączające

b) dla oczyszczalni biologicznych FIL D'EAU:

  • system klasycznego drenażu
  • system pakietowo - drenażowy
  • studnia chłonna
  • odprowadzenie wody pościekowej do rowu melioracyjnego / cieku wodnego

Poniżej zaprezentowano kalkulatory wybranych systemów rozsączających opartych na ciągach drenarskich:

Oczyszczalnie drenażowe FAMILY

Oczyszczalnie biologiczne FIL D'EAU

SYSTEM KLASYCZNEGO DRENAŻU

Ilość stałych mieszkańców RLM

Grunt kategorii A

- grunt o bardzo dobrej przepuszczalności, pospółka, żwir, gruby piasek

Grunt kategorii B

- grunt o dobrej przepuszczalności, średnie i drobne piaski, piaski gliniaste

Grunt kategorii C

- grunt o umiarkowanej przepuszczalności, glina piaszczysta

Dla prawidłowego zaprojektowania systemu drenarskiego do przydomowej oczyszczalni ścieków FAMILY należy zbudować układ systemu rozsączającego opartego na:

mb ciągu drenarskiego
mb
ilość żwiru
t
minimalna odległość ciągów
drenarskich
m

Uwaga - zgodnie z przepisami należy zachować 1,5 m odległości systemu rozsączającego od poziomu wody gruntowej!

System pakietowo - drenażowy dla oczyszczalni drenażowych FAMILY:

Ilość stałych mieszkańców RLM

Grunt kategorii A

- grunt o bardzo dobrej przepuszczalności, pospółka, żwir, gruby piasek

Grunt kategorii B

- grunt o dobrej przepuszczalności, średnie i drobne piaski, piaski gliniaste

Grunt kategorii C

- grunt o umiarkowanej przepuszczalności, glina piaszczysta

Dla prawidłowego zaprojektowania systemu pakietowo - drenarskiego do przydomowej oczyszczalni ścieków FAMILY należy zbudować układ systemu rozsączającego opartego na:

mb ciągu drenarskiego
mb
objętość pakietów
m3
ilość sztuk pakietów o wymiarach
600 x 600 x 300 mm
szt.

Uwaga - zgodnie z przepisami należy zachować 1,5 m odległości systemu rozsączającego od poziomu wody gruntowej!

System pakietowo - drenażowy dla oczyszczalni biologicznych FIL D'EAU:

Ilość stałych mieszkańców RLM

Grunt kategorii A

- grunt o bardzo dobrej przepuszczalności, pospółka, żwir, gruby piasek

Grunt kategorii B

- grunt o dobrej przepuszczalności, średnie i drobne piaski, piaski gliniaste

Grunt kategorii C

- grunt o umiarkowanej przepuszczalności, glina piaszczysta

Dla prawidłowego zaprojektowania systemu pakietowo - drenarskiego do biologicznej oczyszczalni ścieków FIL D'EAU należy zbudować układ systemu rozsączającego opartego na:

mb ciągu drenarskiego
mb
objętość pakietów
m3
ilość sztuk pakietów o wymiarach
600 x 600 x 300 mm
szt.

Uwaga - zgodnie z przepisami należy zachować 1,5 m odległości systemu rozsączającego od poziomu wody gruntowej!

tooltip

Napisz do nas