Separatory węglowodorów

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858, separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i po procesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi takich jak:

  • stacje benzynowe
  • myjnie i warsztaty samochodowe
  • parkingi i drogi
  • lotniska
  • złomowiska
  • sieć deszczowa zakładów przemysłowych, baz paliwowych i baz sprzętu
  • powinny stanowić niezbędny element w układach zlewni miejskich

 

SPOSÓB DZIAŁANIA

Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia.


Proszę czekać... Proszę czekać...