Awaria kolektorów nad Wisłą

Na początku 2022 r. zakończyły się prace badawcze mające na celu ustalić przyczyny awarii dwóch kolektorów ściekowych dostarczających nieczystości do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Badania prowadził zespół ekspertów z Politechniki Krakowskiej pod przewodnictwem prof. Stanisława Rybickiego. Awaria będąca przedmiotem badania miała miejsce w sierpniu 2020r.

Zespół badawczy ustalił, że przyczyną wystąpienia awarii był niewystarczający drenaż. Doprowadziło to do wytworzenia na zewnątrz instalacji niebezpiecznego ciśnienia i w konsekwencji do zniszczenia jednej nitki. Spowodowany w ten sposób wyciek uszkodził drugą nitkę.

Źródło: www.wodkaneko.pl

0 PUBLIKACJI facebook twitter
tooltip

Napisz do nas