Studzienka wodomierzowa a przepisy prawa. Jaka głębokość i odległość od granicy? - blog JPR-AQUA

Studzienka wodomierzowa a przepisy prawa. Jaka głębokość i odległość od granicy?

Czas na przeczytanie wpisu: 3 minuty

Planujesz inwestycję i już wiesz, że jej charakterystyka nie pozwoli Ci umieścić wodomierza bezpośrednio w budynku? Zastanawiasz się, o czym należy pamiętać, aby zadbać nie tylko o sprawny montaż i bezproblemowe użytkowanie samego sprzętu, ale również o to, aby nie przysporzyć sobie dodatkowych problemów natury prawnej? Jeżeli tak właśnie jest – zapraszamy do lektury tego artykułu! Znajdziesz w nim wszystko, co musisz wiedzieć na temat lokalizacji, głębokości, budowy oraz ogólnych zasad, których warto się trzymać. Poznaj przepisy i warunki, jakie trzeba spełnić, aby montaż i funkcjonowanie Twojej studzienki wodomierzowej było w pełni legalne.

Studzienka wodomierzowa – co to jest i do czego się ją wykorzystuje?

Studzienka wodomierzowa to instalacja umożliwiająca dokonywanie sprawnych i dokładnych odczytów poboru wody pochodzącej od lokalnych operatorów. Tego typu urządzenia montuje się w lokalizacjach, w których nie ma możliwości umiejscowienia wodomierzy we wnętrzach domów, altan, komórek, garaży lub innych obiektów i budynków. Studnia przyjmuje formę specyficznej tuby, którą umieszcza się bezpośrednio w gruncie, a następnie, za pomocą rur, przyłączy i innych elementów – łączy z zewnętrzną infrastrukturą oraz elementami instalacji wodnej wykorzystywanej w domu czy na działce.

Przepisy prawa związane z montażem i użytkowaniem studzienek wodomierzowych. O co należy zadbać?

Aby zyskać pewność, że instalacja, jak i późniejsze użytkowanie tego typu rozwiązań odbywają się zgodnie z prawem – warto zapoznać się z polskimi przepisami, a konkretniej – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12.04.2002 roku) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Do najważniejszych zapisów, które dotyczą montażu i eksploatacji studzienek na wodomierze, zaliczamy:

Warunek numer 1: zastosowanie zabezpieczenia przed wodami gruntowymi i opadowymi

Zgodnie z przepisami prawa, studzienka wodomierzowa umieszczona poza budynkiem musi zostać wyposażona w skuteczny system chroniący ją przed napływem wody pochodzącej z zewnątrz (spoza instalacji wodno-kanalizacyjnej). Dodatkowo tego rodzaju rozwiązanie musi posiadać zagłębienie służące do wyczerpywania nadmiaru nagromadzonej wody, a także system wentylacji pozwalający na sprawny przepływ powietrza.

Warunek numer 2: użycie odpowiednich komponentów i materiałów

Te same przepisy polskiego prawa zwracają również uwagę na to, że konstrukcja studzienki musi zostać wykonana z surowca zapewniającego trwałość. W jej wnętrzu powinny znaleźć się także specjalne stopnie, uchwyty bądź klamry, które umożliwią wygodny i łatwy dostęp do całej instalacji.

Warunek numer 3: wybór studzienki o dopasowanym rozmiarze

Na uwagę zasługuje również sam rozmiar studzienki. Jej średnica w tzw. świetle powinna wynosić minimum 60 centymetrów. W tym miejscu warto kierować się zasadą pt.: im większa średnica przewodów wodociągowych, tym większa średnica samej studzienki. Dlatego w niektórych przypadkach stosuje się studzienki o średnicy 100, 120, a nawet 140 centymetrów! A jeżeli wymiary przewodów przekraczają 80 mm – należy zastosować instalację w formie prostokąta, a nie koła.

Warunek numer 4: zachowanie właściwych odległości od granicy działki

Minimalna odległość od ogrodzenia lub granicy Twojego terenu wynosi dokładnie 2 metry.

Warunek numer 5: umieszczenie studzienki wodomierzowej na właściwej głębokości

Studzienka powinna być wkopana na głębokość, która pozwoli utrzymać w niej dodatnią temperaturę, a także uchroni przed wodami opadowymi oraz gruntowymi. Sam właz musi z kolei znajdować się na równi z powierzchnią gruntu. Ważne: zastosowana pokrywa powinna być dostosowana do warunków panujących na danym obszarze, w tym: obciążeń spowodowanych przez ruch ludzi bądź pojazdów.

Szukasz komponentów, które pozwolą Ci na zbudowanie studni w zgodzie z przepisami polskiego prawa?

Odpowiedzią na Twoje potrzeby może być wszechstronna oferta marki JPR AQUA, w której znajdziesz wszystkie elementy pozwalające na legalną budowę oraz uruchomienie tego typu instalacji. Zapoznaj się z naszym asortymentem, a w razie jakichkolwiek pytań lub problemów – zwróć się do ekspertów, którzy tylko czekają, aby udzielić Ci niezbędnego wsparcia.

Źródła:

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020750690

0 PUBLIKACJI facebook twitter
tooltip

Napisz do nas